islamitische schoolbesturen organisatie de isbo

De Islamitische Schoolbesturen Organisatie, ISBO, verenigt scholen op islamitische grondslag en is een geïntegreerde organisatie voor bestuur en management van de scholen.

Bij de ISBO zijn op dit moment 42 van de in totaal 52 islamitische scholen aangesloten, ressorterend onder 21 schoolbesturen, waarvan er 17 als bevoegd gezag van de scholen lid zijn van de ISBO.Hieronder vindt u een schematisch overzicht van de organisatie van het islamitisch onderwijs in Nederland.De scholen maken gebruik van verschillende diensten van de ISBO, waaronder juridische dienstverlening, ondersteuning op het gebied van de identiteit, cultuureducatie en projecten als KIO: Een kwaliteitsverbeteringstraject.Tenslotte ontwikkelt de ISBO ook lesmateriaal dat aansluit bij de islamitische identiteit van de scholen en geeft dit in eigen beheer uit.

NIEUWS

ACADEMIE

De ISBO Academie is de opleidingstak van de ISBO. Vanuit de ISBO Academie worden opleidingen en cursussen aangeboden die zowel interessant zijn voor scholen (ouders, leraren, directie, management en schoolbesturen) als voor particulieren en andere organisaties.

Op de academie-pagina vindt u het cursusaanbod. Daarnaast zal er ook een papieren studiegids worden uitgegeven waarin het gehele cursusaanbod terug te vinden zal zijn. De studiegids zal begin April naar alle scholen worden verstuurd.

ISBO NIEUWSBRIEF

De ISBO geeft iedere maand een eigen digitale nieuwsbrief uit met al het actuele onderwijsnieuws dat voor onze scholen van belang is. Tevens zijn in de nieuwsbrief standaard een column van de directeur en een artikel met betrekking tot de identiteit van de scholen opgenomen. De nieuwsbrief wordt maandelijks tevens in papieren vorm naar de schoolbesturen en directies van de scholen verzonden.Ook geïnteresseerd om onze nieuwsbrief digitaal te ontvangen?Schrijf u dan in middels onderstaand formulier!

WEBSHOP

TOP