Belangenbehartiging

De ISBO behartigt de belangen van het Islamitisch Onderwijs in Nederland.

De ISBO spreekt met de Tweede Kamer, het kabinet en het ministerie van OCW, maar ook op provinciaal en gemeentelijk niveau. Indien nodig ondernemen wij actie om de kwaliteit en de toegankelijkheid van het Islamitisch onderwijs te waarborgen. De politieke beïnvloeding richt zich met name op wetgeving die het Islamitisch onderwijs raakt.

Daarnaast voert de ISBO regelmatig overleg met de sectorraden (PO-raad en VO-raad) en de verschillende profielorganisaties om de gemeenschappelijke uitdagingen binnen het onderwijs op te pakken.

TOP