Identiteit

De ISBO biedt de scholen advies en ondersteuning op het gebied van de identiteit.

Daarbij kunt u denken aan:

 • Advies bij het schrijven van uw islamitisch pedagogisch-didactisch concept
 • Het opzetten van een identiteitsbeleid
 • Ontwikkeling van lesmateriaal m.b.t. de identiteit
 • Nascholing van uw personeel op het gebied van islam, identiteit of islamitische pedagogiek
 • Cursussen islamitische opvoeding voor ouders
 • Ondersteuning van de (godsdienst-)leerkrachten bij het implementeren van de verschillende godsdienstmethodes die bij de ISBO verkrijgbaar zijn
 • Het afstemmen van de godsdienstlessen op de taal- of wereldoriëntatielessen
 • Het opzetten van schoolbrede identiteitsgerelateerde projecten
 • Het opzetten van burgerschapsprojecten vanuit islamitisch perspectief
 • Ondersteunen bij het koppelen van de identiteit aan reguliere thema’s en projecten
 • Leveren van en verwijzen naar bruikbaar islamitisch materiaal
 • Het leveren van vervanging voor godsdienstleerkrachten vanuit een invalpoule

Aanbod van overige diensten m.b.t. de identiteit zal plaatsvinden naar gelang de vraag van de scholen.

Voor vragen of opmerkingen over identiteit kunt u met onze Expert Onderwijs en Identiteit, mevr. Asma Claassen, contact opnemen.

Tel. nr. :  06-44655074
E-mail: a.claassen@deisbo.nl

TOP