Juridisch

De juristen bij de ISBO zijn gespecialiseerd in de rechtsgebieden arbeidsrecht en onderwijsrecht. Concreet betekent dat, dat de juristen adviseren, een dossier vormen en u persoonlijk begeleiden bij een eventuele gang naar de rechter.
Wij adviseren de leden om in een vroeg stadium contact op te nemen met de juristen. Daardoor is de kans dat zaken escaleren kleiner en kan er een betere begeleiding geboden worden in conflictsituaties. De juristen zijn dan immers al op de hoogte van de onderliggende problematiek.

Voor juridische vragen kunt u contact opnemen met de juristen van de ISBO:
Tel. nr. 033 4571001

Ook is er de mogelijkheid om de juristen 24 uur per dag vragen te stellen via e-mail:

Mevr. mr. S. Prekpalaj (Senior Jurist)
s.prekpalaj@deisbo.nl

TOP