islamitische school oprichting

Begeleiding oprichting scholen

De ISBO heeft veel kennis en ervaring in huis als het gaat om de oprichting van islamitische PO en VO scholen.

Wij infomeren, adviseren en begeleiden initiatiefnemers bij het oprichten van een islamitische school.

Voor vragen hierover:

 

Dhr. G. Çoban (directeur ISBO)

E-mail: g.coban@deisbo.nl

Tel. nr. : 033 4571001

TOP