Islam en onderwijs

Het islamitisch onderwijs in Nederland heeft een betrekkelijk jonge geschiedenis. Mede als gevolg daarvan, vraagt de samenleving zich af waar deze scholen eigenlijk voor staan. Ook wordt de vraag gesteld op welke manier het islamitisch onderwijs bijdraagt aan de participatie van islam in de Nederlandse samenleving.

Er is in de samenleving onbekendheid met de identiteit van de islamitische scholen. Wat leren deze scholen eigenlijk aan de kinderen? Met welk doel is het islamitisch onderwijs opgericht? En op welke wijze draagt het islamitisch onderwijs bij aan de Nederlandse samenleving? Belangrijke vragen waar de ISBO antwoorden op heeft.

Door de jonge geschiedenis van de islamitische scholen, kritische vragen met betrekking tot participatie en de onbekendheid met de islamitische identiteit, is er enige onduidelijkheid in de beeldvorming ontstaan.

Het imago van het islamitisch onderwijs wordt voornamelijk bepaald door de media en het publieke debat en niet in de eerste plaats door de scholen zelf. Hierdoor ontstaat een onterechte beeldvorming en hebben islamitische scholen te kampen met vooroordelen.

De ISBO werkt ook aan de verbetering van het imago van het islamitisch onderwijs. Haar taak is, om met behulp van verschillende activiteiten en diensten, het islamitisch onderwijs blijvend te stimuleren tot het opbrengen van kwaliteit en het imago van de islamitische scholen te verbeteren.

De ISBO levert onder andere de volgende diensten met betrekking tot het islamitisch onderwijs:

-          het informeren van de media en belangstellenden over het islamitisch onderwijs
-          het voeren van gesprekken met beleidsmakers, onderwijsinspectie en het ministerie
-          het ontwikkelen van beleid, modellen, methoden en gedragscodes
-          het publiceren van nieuwsbrieven en brochures met informatie over het onderwijs
-          het stimuleren en motiveren van islamitische scholen tot het opbrengen van kwalitatief goed onderwijs

Om meer te lezen over het islamitisch onderwijs in Nederland, klikt u dan op de onderstaan de link:
Islamitisch onderwijs in Nederland

TOP