Assalamu Alaikum,
 
Alhamdulillah is er veel belangstelling voor islamitisch onderwijs in Nederland. Zo hebben de leden van de ISBO maar liefst 13 aanvragen voor het stichten
van een nieuwe school. In de nieuwe wetgeving is het van belang dat deze initiatieven kunnen rekenen op voldoende steun van ouders. Ouders kunnen hun steun kenbaar maken door een “Ouderverklaring” in te vullen op de website van DUO.
 
Wat is een ouderverklaring?
Met een ouderverklaring geeft u aan dat u uw kind zou willen inschrijven op de nieuwe school als deze start. De verklaring betekent niet dat u dit ook
verplicht bent. U kunt altijd nog besluiten om uw kind op een andere school aan te melden.
 
Ouderverklaring voor een initiatief
In de periode van 1 juli tot uiterlijk 15 oktober kunt u een initiatief steunen met uw ouderverklaring. Daarmee kan de initiatiefnemer aantonen dat er
genoeg belangstelling voor de school is.
 
Als u interesse hebt voor een initiatief, dan kunt u het steunen. Als u meer wilt weten over het initiatief, kunt u in dat overzicht ook de contactgegevens
vinden van de initiatiefnemer.
 
Zoek het initiatief dat u wilt steunen op in de
lijst met initiatieven. Kijkt u dan in de lijst hieronder. Wellicht staat er een initiatief in uw regio ertussen. Door
te klikken op de naam van de school kunt u uw ouderverklaring invullen op de website van DUO. Hiervoor maakt u gebruik van uw DigiD.
 
Voorwaarden ouderverklaring
 
  • U bent de ouder of verzorger van het kind en beslissingsbevoegd.
  • U kunt per kind 1 ouderverklaring geven.
  • Voor basisonderwijs valt uw kind in de categorie van 2 tot en met 4 jaar op 1 november van het kalenderjaar dat u de verklaring afgeeft. Voor
    voortgezet onderwijs is dit 10 tot en met 12 jaar.
  • Uw kind woont in een postcodegebied dat geheel of gedeeltelijk valt binnen een straal van 6 kilometer (basisonderwijs) of 15 kilometer (voortgezet
    onderwijs) vanaf de nieuwe school.
Heeft u vragen over de ouderverklaring? Neemt u dan contact op met de ISBO via
info@deisbo.nl of via 033-4571001

Islamitisch College Fiducie

Stichting: SIO Noord Holland
Postcode: 1067
Plaats: Amsterdam
Soort onderwijs: Voortgezet Onderwijs
Website: Icfiducie.nl
Contact: y.altuntas@sionoord-holland.nl

Delen via:

IBS De Dadelpalm

Stichting: Stichting IBA
Postcode: 1067
Plaats: Amsterdam
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: ibsdedadelpalm.nl
Contact: info@stichtingiba.nl


Delen via:

Azzahraa

Stichting: IEZO
Postcode: 5654
Plaats: Eindhoven
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: azzahra.nl
Contact: info@azzahra.nl


Delen via:

Medina College

Stichting: IEZO
Postcode: 5641
Plaats: Eindhoven
Soort onderwijs: Voortgezet Onderwijs
Website: medinacollege.nl
Contact: info@medinacollege.nl


Delen via:

Ababil Maassluis

Stichting: St. Islamitisch College
Postcode: 3145
Plaats: Maassluis
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: Video
Contact: maassluis@ababil.nl

Delen via:

IBS Iqra

Stichting: SIPO
Postcode: 4388
Plaats: Oost Souburg
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: sipobreda.nl
Contact: m.talbi@sipobreda.nl

Delen via:

IBS Aboe Ayoeb Al Ansari

Stichting: SIPO
Postcode: 4909
Plaats: Oosterhout
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: sipobreda.nl
Contact: m.talbi@sipobreda.nl

Delen via:

Ababil VO Schiedam

Stichting: St. Islamitisch College
Postcode: 3118
Plaats: Schiedam
Soort onderwijs: Voortgezet Onderwijs
Website: sic-schiedam.nl
Contact: VO@sic-schiedam.nl

Delen via:

Ababil 2 Schiedam

Stichting: St. Islamitisch College
Postcode: 3112
Plaats: Schiedam
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: Video
Contact: ababil2@ababil.nl

Delen via:

IBS Al Qods

Stichting: SIPO
Postcode: 5042
Plaats: Tilburg
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: sipobreda.nl
Contact: m.talbi@sipobreda.nl

Delen via:

Al Amana Veenendaal

Stichting: AL Amana
Postcode: 3904
Plaats: Veenendaal
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: alamana.nl
Contact: info@alamana.nl

Delen via:

Ababil Vlaardingen

Stichting: St. Islamitisch College
Postcode: 3132
Plaats: Vlaardingen
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: Video
Contact: vlaardingen@ababil.nl

Delen via:

Elif Zaandam

Stichting: SIO Noord Holland
Postcode: 1503
Plaats: Zaandam
Soort onderwijs: Primair Onderwijs
Website: –
Contact: y.altuntas@sionoord-holland.nl

Delen via:

TOP